Tag Stilling

Tag Stilling
og så kan du registrere i Donorregisteret

Oplysning Om Organtransplantation
Oplysning Om Organtransplantation
TAG STILLING TIL ORGANDONATION !!!
HVORFOR ???

Prøv at læse nedenfor (eller klik på logoerne) – så vil du måske forstå


april 2008 – rettet 2017

Kære Læser

Som du måske har bemærket, er diskussionen om organdonation dukket op fra tid til anden – specielt i de sidste år, og her i april 2008 er en ny kampagne godt igang.
Denne side er så endnu et lille bidrag til debatten fra mig, – et bidrag som samtidig vel kan betegnes som et pauvert forsøg på et

tak for hjælpen

til alle de personer, der har måttet bære over med mig (- og bære på mig!) siden år 2004, hvor det hele startede,
– – – men måske er det mest en slags terapi for mig selv.

Jeg har bare det lille ønske, at du vil sætte dig ned et øjeblik – måske sammen med din familie – mand, kone, børn, forældre, søskende, bedsteforældre …. eller måske dine bedste venner.
Forhold dig så til det at være organdonor. Tag stilling nu – dvs. sig “ja” eller “nej” – enten helt eller delvist. Der er mange muligheder, – klik på linkene øverst.

Jeg vil ikke fortælle dig, om du skal være for eller imod, blot bede dig tage stilling nu og meddele enten donorregisteret eller din familie/venner, hvad din beslutning er.

Der er nok intet mere ubehageligt for dine nærmeste end at stå i en given situation og pludselig skulle tage stilling til, hvad lige netop du har af ønsker i forbindelse med din egen uundgåelige død – altsammen noget din familie skal beslutte for dig i løbet af nogle ganske få timer. Det er følelsesmæssigt meget “rarere”, at man på forhånd har talt situationen igennem, og helt præcis kender hinandens ønsker. Så kan dine efterlevende bruge deres resourcer på en helt anden måde.

For mit eget vedkommende har jeg aldrig stået i Donorregisteret, men jeg tog stilling til problematikken allerede midt i 80-erne, hvor min kone og jeg fik vort første barn. Vi fandt ud af, at der vist var et par ting, der lige skulle tales på plads. Det faldt faktisk meget naturligt, da min kone dengang var hospitalsansat, og jeg i mit arbejde næsten dagligt var i kontakt med pårørende til nylig afdøde personer. Dengang talte vi godt nok ikke så meget om donation af hjerter, lunger og lever, men mere om nyrer og vistnok øjne og hud. I dag kan stort set alle organer genbruges.

Vore beslutninger har indtil for nylig været “stik modsatte”, da jeg har været for og hun imod organdonation, men emnet var ikke helt fremmed for os, da vi pludselig en dag befandt os i en situation, hvor vi skulle forholde os til det præcis modsatte – nemlig modtagelse af et organ fra en person, der ikke længere var i stand til at benytte sit

– – – P R A G T H J E R T E ! ! !

En gang i midten af 1960erne, da jeg lå på gulvet foran et sort/hvidt-fjernsyn og så en sydafrikansk læge flytte et chimpansehjerte fra en abe til en anden, kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at jeg selv en dag ville få brug for den forskning, der dengang var i sin spæde vorden.

– – – o o o O o o o – – –

Tag Stilling Nu !!!

Som du sikkert kan fornemme, ville jeg ikke have kunnet sidde her og skrive dette uden at have haft en organdonor. Et menneske, der stillede sit hjerte til rådighed, da han/hun ikke længere selv kunne bruge det.
Jeg ved, at vi er mange her i landet, der virkelig værdsætter det at være i live, selv om det er sket på bekostning af et andet menneskes død.
Besøg bare Transplantationsgruppens hjemmeside (det hedder noget andet her i 2017) og læs historierne. Det er en lidt makaber situation, men vi er taknemmelige for, at mennesker, der af en eller anden grund ikke står til at redde, har ladet deres organer genbruge i stedet for at tage dem med i graven.

Intet fysisk forhindrer dig i at blive organdonor. Ej heller din alder og for så vidt heller ikke din helbredstilstand. Hvis du ønsker det, så tilmeld dig og lad så lægerne vurdere, om du kan bruges, når/hvis situationen opstår. Ønsker du ikke at være med, så registrer dette. Der er ingen, der vil bebrejde dig noget af denne grund. Tværtimod vil man respektere, at du tog stilling.

Jeg vil blot endnu en gang opfordre dig tage stilling til organtransplantation
Jo før, jo bedre – og allerhelst lige nu

 

Overvej også at melde dig som bloddonor – det kræver ikke så mange overvejelser – bare et lille prik -, og jeg ved, at hospitalerne af og til kan have svært at kunne skaffe rigelige mængder blod af den rigtige type fra  “blodbanken”.

— og selvom mange forskellige organisationer idag (2017) forsøger at overbevise dig om, at du KUN kan være organdonor, hvis du er anført i sundhed.dk’s donorregister, kan du sagtens donere alligevel. Bare sørg for at dine nærmeste kender dine ønsker og læg så evt. en seddel eller det røde donorkort i din pung.

Værre er det dog, når visse kræfter med jævne mellemrum stiller forslag om, at man som ikke-registreret-organdonor i Donorregisteret eller som registreret med et NEJ til organtransplantation SLET IKKE SKAL KUNNE komme i betragtning til en nødvendig transplantation.

Det samme mener nogle også skal gælde personer med en såkaldt “selvforskyldt sygdom” – alkohol, tobak, andre rusmidler eller misbrug, stress, manglende motion, dårlig kost m.m.
Tjah, en del af dette ser jeg som samfundsproblemer og som sådan altså ikke som selvforskyldt.

Samtidig må jeg nok melde, at jeg absolut ikke er sikker på, at “formodet samtykke” er den rigtige vej, hvor man så skal registreres for at melde FRA.
Det kan også gå så gruelig galt med den (manglende) kvalitet, vi har i de dagens offentlige hospitalsregistre. Ønsker absolut ikke dette indført ved lov.

Disse diskussioner er jeg godt nok ved at opgive og er faktisk stået af …
Jeg orker ikke endnu en “shitstorm” på de sociale medier.
 

Glem ikke at leve – Det er dejligt

Holger

Har du lyst til mere, så læs Min Historie – eller lidt om Mine HjerteVenner

Hvis du søger oplysninger, fordi du er kommet på venteliste til hjertetransplantation, og dine læger har nævnt at du måske skal have en “HeartMate”, så er du velkommen til at kontakte mig.